Privacybeleid

Privacy Policy Carnavalsvereniging De Weteringzotten: 01 juni 2018
Als je lid wordt van Carnavalsvereniging De Weteringzotten (De Weteringzotten) vragen we je om persoonlijke gegevens van jou en/of van je kind(eren). Met deze gegevens administreren wij je als lid in onze ledenadministratie. Daarnaast zijn gegevens nodig voor het contact met onze leden en voor een efficiënte manier van werken in onze vereniging. Echter begrijpen we dat je als lid (of als ouder) graag wilt weten wat we met je gegevens doen én wie allemaal toegang hebben tot je gegevens. Met deze privacy policy lichten we toe wat we met je gegevens doen. Indien jij jonger bent dan 16 jaar dien je expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken. Hiervoor leggen wij vast wie jouw ouder en/of voogd is. Vanaf 16 jaar mag je deze toestemming zelf verlenen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we, waarom verzamelen we ze en wat doen we met de gegevens?
Om je in te schrijven als lid bij De Weteringzotten hebben wij enkele gegevens van je nodig. Dit zijn onder andere je NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, geboortedatum en geslacht.

Als je lid bent, betaal je contributie. Om de contributie te innen hebben we je bankrekeningnummer nodig. De overige gegevens gebruiken we om je te informeren over activiteiten en verplichtingen. Als onderdeel van onze vereniging informeren we je bijvoorbeeld over de activiteiten die we organiseren. Dit doen we middels onze fysieke nieuwsbrief die je per post ontvangt of via de mail/ digitale nieuwsbrief. Wij gebruiken daarbij van jouw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Als je bij de Raad van Elf of de Dansmariekes zit, wordt er kleding voor je geregeld. Hiervoor hebben je kledingmaten nodig. Deze gegevens worden ook opgeslagen.

Als vereniging zijn wij daarnaast verplicht om een financiële administratie bij te houden. Dit om in te schatten hoe de contributie opgebouwd moet zijn en hoe de vereniging er financieel voor staat, maar ook omdat dit volgens de statuten en wet verplicht is om bij te houden. In de financiële administratie kunnen de volgende gegevens opgenomen zijn: – NAW-gegevens – E-mailadres – Telefoonnummer – Bankrekeningnummer – Familiebanden. Wij zijn verplicht om de financiële administratie zeven (7) jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Als jij je uitschrijft bij onze vereniging en geen verplichtingen en/of verbintenissen meer hebt, verwijderen we al jouw gegevens aan het einde van het betreffende seizoen, voor zover er geen wettelijke verplichting is om deze gegevens te bewaren. Een voorbeeld van gegevens die wij verplicht zijn om te bewaren zijn gegevens die zijn opgenomen in onze financiële administratie.

www.weteringzotten.nl en gebruik email
Alle berichten die voor de vereniging van belang zijn, worden gepubliceerd op www.weteringzotten.nl. Indien e-mails naar meerdere ontvangers worden gestuurd, worden mailadressen in de BCC gezet. Via de mail benaderen we soms we onze leden over verenigingsverplichtingen en activiteiten. Ook officiële mededelingen, zoals een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering of een bericht vanuit het bestuur over de gang van zaken binnen de vereniging, kunnen via de mail worden verstuurd. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan hier ook niet bij. Als we jouw gegevens aan partijen met wie we samen werken geven, dan eisen we dat de ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. We raden je dan ook aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Regels voor het maken en verspreiden van foto’s, films en geluidsopnames.
Bij evenementen en activiteiten kunnen er foto’s/video’s gemaakt worden. Indien een lid bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s dient dit actief bij het bestuur te worden gemeld (via info@weteringzotten.nl. De vereniging zal zich maximaal inspannen om foto’s / beelden te verwijderen indien daar een verzoek voor wordt ingediend. De Weteringzotten is niet aansprakelijk voor die gevallen waar foto’s / beelden onverhoopt niet zijn verwijderd. Als vereniging maken wij vrij gebruik van foto’s / video’s die zijn gemaakt tijdens activiteiten en is daar geen vergoeding voor verschuldigd, tenzij anders overeengekomen met de desbetreffende fotograaf.

Onjuiste gegevens of onjuiste verwerking van gegevens
Kloppen je gegevens niet? Of wil je je gegevens inkijken? Dan kan je contact opnemen met de ledenadministratie via info@deweteringzotten.nl. Het dagelijks bestuur kan het privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen om deze up-to-date te houden. Deze aanpassingen zijn altijd gericht op het versterken van jouw rechten en/of het verbeteren van hoe wij omgaan met privacy. Op de websites zal steeds de meest recente versie van de privacy policy worden opgenomen. We raden je dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke tussentijdse wijzigingen informeren we je hierover via de website.

Heb je informatie ontvangen die je niet had mogen ontvangen? Meld het bij ons, via info@weteringzotten.nl. Natuurlijk helpen je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie binnen de vereniging met jouw gegevens moet werken (bijvoorbeeld de ledenadministratie) tekent een verwerkersovereenkomst. Wat doen we er niet mee? We geven je gegevens nooit aan andere partijen die niet zijn verbonden aan het doel van onze verenigingen en/of aan partijen die je gegevens willen gebruiken voor reclame doeleinden.Mocht je het idee hebben dat er niet zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan, neem dan contact met ons op.

Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, word je IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door jouw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kan het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kan je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vind je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen je erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.